Rám, repase ložiskových domků náprav

5 Říj

Před tím, než byly odeslány domky náprav do slévárny, bylo zapotřebí učinit na nich některé úpravy. Získané domky měly přípravu pro centrální mazání druhým mazacím lisem. Tato úprava však není pro naši mašinku žádoucí, protože cílový stav má být co nejvíce shodný se stavem výrobním, tj. domky budou mít mazání ruční. Proto bylo nutné domky zcela očistit od koroze a zbytků kompozice pánví, což bylo nejprve provedeno zahřátím autogenem, posléze též ofrézováním, které bylo citlivější. Pak následovala další série ručního čištění a zabrušování vyvařených částí s puklinami, vypálení dílů pro spodky domků na CNC plasmovém portálu, vyřezání centrálního mazání a zaslepení (zavaření) otvorů, opravy závitů pro šrouby, výroba nových kluznic. Dvířka pro ruční mazání se zatím řeší.

Opravy probíhaly střídavě ve VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí a v mé dílně nedaleko Kralup nad Vlt.

Narážecí ústrojí bude řešeno zcela novovýrobou. To, co na mašince bylo při jejím prodeji z Mladějova, se bohužel ztratilo v propadlišti dějin a byla navařena spřáhla, zdánlivě připomínající provozovaná např. v Králově Dvoře. Ta jsou pro provoz nepřijatelná, a tak budou vyrobena taková, jaká měl stroj z výroby v roce 1951.