Rekonstrukce elektroinstalace

4 Říj

Práce na elektroinstalaci probíhaly od zimy 2018 do jara 2020 střídavě v dílně odborného výcviku oboru elektrikář Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy ve Štětí a v mé soukromé dílně nedaleko Kralup nad Vlt. S pískováním ochotně pomohla firma VMJ, s.r.o., Štětí.

Nejdůležitějším článkem rekonstrukce elektroinstalace stroje byla bezpochyby generální oprava turbogenerátoru RO-PA RP4. Ačkoli jsem to původně neočekával, staly se turbínky tak trochu mým osudem a již jsem zrekonstruoval tři. Nyní se na chvíli zastavím právě u této.

Zdroj: Příručka pro strojvedoucí, Dopravní nakladatelství Praha, 1957.

Turbogenerátor RP-4 byl patrně zatím nejstarším strojem tohoto typu, jehož repasi jsem prováděl. Jedná se o shodný typ, který patří do konfigurace lokomotivy BS-80, nevylučuji však, že tento je výrobně podstatně starší, než lokomotiva samotná. Stator a rotor byly po proměření v překvapivě dobrém stavu, nicméně veškerá elektroinstalace vykazovala známky totální devastace. Proto bylo přistoupeno ke kompletnímu rozebrání, vyjmutí statoru a rotoru, výměně izolační vrstvy včetně veškeré kabeláže, opravě komutátoru. Bohužel se též ukázala značná únava pružin, tlačící na kartáče, které ihned po vyjmutí původních zbytků kartáčů praskly. Následovalo tudíž navinutí nových pružin. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce lokomotivy respektuje rok 1951, uchýlili jsme se s kolegy též k volbě takových materiálů k opravě turbínky, které se používaly v poválečných letech. Vznikla tak docela zajímavá rekonstrukce, technicky bezchybná, ale silně připomínající poválečnou elektrikářskou práci (zvolené materiály pro izolaci, kabeláž, šrouby s půlkulatou hlavou typu Whitworth apod.).

Nové pružiny, tlačící na kartáče.
Na detailu otevřená část s odstředivým regulátorem. Finální provedení, připravené pro instalaci na lokomotivu.

Celkem podstatnou vlastností turbodynama RP-4 je jeho hmotnost. Jedná se skutečně o poctivou práci z litiny, což se silně odráží na složitosti manipulace. I tak jednoduché úkony, jako vložení turbínky do automobilu, přívěsný vozík či na pracovní ponk, si žádají opravdu dva silné chlapy, nebo raději žirafku či jiný mechanismus. Ne, že by turbodynama DR či FIS TD byly nějakými „drobečky“, ale z vlastní zkušenosti vím, že manipulace s nimi je příjemnější.

Pokud vás zajímá více toto téma, zmiňuji se o dalších opravách těchto strojů na následujících místech:

Generální oprava turbogenerátoru DR – Vítejte na webu konvalinka.org!

Kompletní renovace turbodynama Škoda FIS – TD – Vítejte na webu konvalinka.org!

roj: Příručka pro strojvedoucí, Dopravní nakladatelství Praha, 1957.

Vlevo vidíte návěstní svítilnu již ve své plné kráse (lokomotiva disponuje 2 ks těchto svítilen). Vnitřní vybavení svítilen se sice dochovalo, vzhledem k požadavkům na provoz ale nemohlo být zachováno (absence vhodných žárovek do původního bajonetu). Proto došlo k nahrazení menšími, ale výkonnějšími žárovkami 24V s bajonetem pro nákladní automobil. Umístění je však shodné.