Cíle projektu

Je to naprosto jednoduché – jedná se o splnění celoživotního snu. Tak jako stovky dalších nadšenců, tak i já od útlého věku miluji vše, co jezdí po kolejích. A pokud to ještě voní párou a olejem, jsem naprosto šťastný.

Posedlost úzkorozchodnými drahami, průmyslovými, polními či lesními mě tedy provází po celý život. Věnovat se modelům, navštěvovat akce, nebo číst o těchto drahách bylo skvělé, ale neexistuje nic lepšího, než přispět svým malým dílem k renovaci jednoho konkrétního, hmatatelného stroje. Dříve bych si ani nepomyslel, že se mi to někdy splní.

Dlouhé roky jsem se věnoval zcela jiným věcem, můj profesní život se od mého velkého koníčku naprosto vzdálil. Měl jsem řadu jiných zájmů, bavila mě spousta jiných věcí. Na své úzkorozchodky jsem ale nezapomněl.

A pak to přišlo. Potřeba vrátit se ke kořenům byla tak velká, že stála u zrodu mé spolupráce s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku. Zde jsem se seznámil s řadou nadšenců, kteří to cítí stejně. A najít dobré kamarády je ještě důležitější, než pracovat na úžasných starých strojích.

Tento web chápejte jako průběžnou dokumentaci novinek, které nastanou v souvislosti s opravami uvedeného stroje. Neklade si za cíl dokonalost a je určen pro všechny, kteří se o osudy strojů zajímají. Píšu ho sám ve volném čase bez nároku na honoráře, nijak se nezavazuji k jeho pravidelné aktualizaci. Přednost má vždy rodina, přátelé, práce, posléze pak mašinka a teprve potom tato dokumentace. Přesto si myslím, že může být tato činnost pro někoho zajímavá, případně inspirující.

Tovární fotografie ČKD Sokolovo, Praha, 1951

Od roku 2018 se snažím postupně opravovat díly BSky, která poklidně čeká, jako zakletá šípková Růženka na to, až se opět rozhoří oheň v její peci. Domluvili jsme se na opravě, směřované do stavu roku 1951. V případě tohoto stroje to znamená především původní vnější rozvod, výroba originálních spřáhel, dodržení detailů v elektrické instalaci, úprava budky do původní podoby, přesný lak apod. Bude to ještě chvíli trvat. Určitě vše nezvládnu sám. Řadu věcí neumím, mnoho věcí se teprve učím. Je to práce, při které si musím poradit nejen se stroji a přístroji, ale musím též myslet, kreslit, objevovat. Přiznám se, že jsem u řady věcí dříve nevěděl, jak do detailu fungují. A to je vzrušující.

Pokud to tak cítíte také, následujte mne!

P.S. Věnováno mému otci, který, bohužel, hotovou mašinku již nikdy neuvidí…