Rekonstrukce vnějšího rozvodu

5 Říj

Jelikož se jedná v současnosti (a zřejmě trvale) o jediný stroj této řady, který bude provozován s originálním (tj. nepředělaným) vnějším rozvodem s ložisky v kluzném provedení, přistoupilo se k renovaci veškerých klik rozvodu. Rozvod byl již v minulosti vybaven protizávažím (z výroby jej tato řada neměla, což znesnadňovalo obsluhu stroje, zejména při časté změně směru při posunu), což bude z praktických důvodů ponecháno.

Oprava je prováděna v mé dílně nedaleko Kralup nad Vlt. S pískováním křížáků pomohla firma VMJ, s.r.o., Štětí. Se srovnáním a vyvařením přestavné páky notně pomohl pan Tomáš Pénzes, jemuž patří velký dík za ochotu a nasazení při opravách mašinky.

Výroba mazniček byla kapitola sama pro sebe. Podle jednoho dochovaného originálu byly postupně vyrobeny repliky maznic. Těleso maznice je uvnitř obrobeno frézkou, aby zde vzniknul prostor pro uchycení pohyblivého mechanismu, vedeného kalenou pružinou. Zbytek je čistě manuální práce, snad vyjma vysoustružené příklopky mazacího otvoru. Jediný „ústupek“ vůči výrobnímu stavu bylo použití 3 ks šroubů místo nýtů. Důvod byl prozaický – mechanismus je tak dobře rozebíratelný, je možné opravovat poškozené pružiny a další prvky.

Klíny spojnic vypadaly opravdu beznadějně. Ale vyhoďte to, když to dýchá historií! Následovalo odbroušení navařených plechů, které vymezovaly vůle vymačkaných ložisek. A kompletní vyčištění. Nové by byly hotovy rychleji, a byly by i krásnější. Ale…

Hotové spojnice.